NOUTATI

PROIECT EDUCATIONAL :
,, SA NU LASAM EDUCATIA SA IA VACANTA ! ,,
(1 iulie - 31 august 2014 )

Proiect Şcoala te face OM!

PROIECT EDUCATIONAL
,, NU VIOLENTA , CI SCOALA MA FACE MARE ,

Proiect Şcoala te face OM!
Proiect Şcoala te face OM!

http://www.cjvs.eu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=587

Proiect Şcoala te face OM!vineri, 22 aprilie 2016

ELEVELE NOASTRE PREMIATE LA OLIMPIADA DE EDUCATIE TEHNOLOGICA

         ELEVELE SCOLII GHERGHESTI , POPA ADELINA SI STOICA MALINA , PARTICIPANTE LA OLIMPIADA DE EDUCATIE TEHNOLOGICA , FAZA NATIONALA - IASI , AU OBTINUT REZULTATE FOARTE BUNE , AMBELE PRIMIND  PREMIUL SPECIAL .
         FELICITARI ELEVELOR SI DOAMNEI PROFESOARE , STOICA MIRELA !


.

joi, 3 martie 2016

REZULTATE EXCELENTE LA OLIMPIADA - ADELINA SI MALINA VOR REPREZENTA JUDETUL

    

        Rezultate excelente la Olimpiada de educatie tehnologica - faza judeteana pentru elevele scolii .  
POPA ADELINA (clasa a VI-a )  si STOICA MALINA (clasa a VII-a ) au ocupat LOCUL 1 si vor reprezenta judetul Vaslui la faza nationala la Targu Mures . Eleva OBREJA DIANA (clasa a VII-a )  a primit Premiul Special .

FELICITARI ELEVELOR SI SUCCES LA FAZA NATIONALA !
FELICITARI DOAMNEI PROFESOARE - STOICA MIRELA !
Rezultatele de anul trecut obtinute de cele  doua eleve  :

Faza judeteana
STOICA MALINA  - clasa a VI -a , LOCUL  1
POPA ADELINA  - clasa a V-a , LOCUL 2

Faza nationala
STOICA MALINA  - clasa a VI -a , LOCUL 3


.


luni, 22 februarie 2016

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE - Probă scrisă la limba şi literatura română Simulare

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la limba şi literatura română Simulare
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2015 – 2016
Probă scrisă
Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Simulare
· Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obţinut pentru lucrare.
SUBIECTUL I (42 de puncte)
A.
1. câte 2 puncte pentru notarea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate
(de exemplu: sforţare – strădanie; înceata – domoala; sclipesc – lucesc) 3 x 2 p. = 6 puncte
2. explicarea rolului virgulei în secvenţa dată (separă o interjecţie de restul enunţului) 6 puncte
3. câte 3 puncte pentru precizarea tipului de rimă (îmbrăţişată) şi a măsurii primului vers al poeziei
(14 silabe) 2 x 3 p. = 6 puncte
4. câte 3 puncte pentru transcrierea oricărui epitet (de exemplu: (plopi) pribegitori) şi a oricărei
metafore (de exemplu: Un uriaş urcându-şi poverile ce-l strâng) 2 x 3 p. = 6 puncte
5. prezentarea semnificaţiei versurilor date 6 puncte
· prezentare adecvată – 5 p.; prezentare parţial adecvată – 3 p.; încercare de prezentare – 1 p.
· respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 p.
B.
– câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două trăsături ale pastelului 2 x 2 p. = 4 puncte
– câte 2 puncte pentru ilustrarea celor două trăsături ale pastelului, valorificând textul dat: ilustrarea
adecvată a trăsăturii – 2 p.; prezentare superficială a trăsăturii/schematism – 1 p. 2 x 2 p. = 4 puncte
– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; adecvare parţială – 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)
A.
1. câte 2 puncte pentru formularea corectă a fiecăruia dintre cele două enunţuri cerute (de
exemplu: Limita de sud a Munţilor Banatului este Valea Dunării.; În zona Reşiţa – Moldova Nouă
este bine reprezentat sedimentarul domeniului getic.) 2 x 2 p. = 4 puncte
2. câte 2 puncte pentru scrierea numelui autorului şi a denumirii publicaţiei (Dănuţ Călin;
Terra Magazin) 2 x 2 p. = 4 puncte
3. câte 1 punct pentru menţionarea fiecărei părţi de vorbire (şi – conjuncţie simplă/coordonatoare;
aflate – adjectiv provenit din verb la participiu; sub – prepoziţie simplă; Meridionalilor – substantiv propriu)
4 x 1 p.= 4 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea fiecărei funcţii sintactice (munți – subiect; distinctă – atribut adjectival)
2 x 2 p.= 4 puncte
5. – câte 1 punct pentru transcrierea integrală a propoziţiei principale (La vest de văile Cernei şi
ale Timişului, spaţiul muntos carpatic face un salt atitudinal) şi a propoziţiei subordonate (care te
poartă brusc de la peste 2 000 de metri la puţin peste 1 400 de metri.) 2 x 1 p. = 2 puncte
– 2 puncte pentru precizarea felului propoziţiei subordonate transcrise: propoziţie subordonată
atributivă 2 puncte
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Probă scrisă la limba şi literatura română Simulare
Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
6. construirea unei fraze formate din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată
subiectivă având ca termen regent verbul a alcătui 4 puncte
– construirea unei fraze formate din două propoziţii – 1 p.
– construirea corectă a propoziţiei subordonate indicate având ca termen regent verbul
a alcătui – 3 p.
B.
– relatarea unei întâmplări petrecute în timpul unei excursii: cu respectarea succesiunii logice a
evenimentelor – 4 p.; fără respectarea succesiunii logice a evenimentelor – 2 p. 4 puncte
– câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două elemente ale contextului
spaţio-temporal 2 x 2 p. = 4 puncte
– adecvarea conţinutului la cerinţă – 2 p.; conţinut parţial adecvat – 1 p. 2 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte 2 puncte
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel:
– unitatea compoziţiei 1 punct
– coerenţa textului 2 puncte
– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; adecvarea parţială – 1 p.
2 puncte
– ortografia (0 erori: 3 p.; 1 – 2 erori: 2 p.; 3 – 4 erori: 1 p.; 5 sau mai multe erori: 0 p.) 3 puncte
– punctuaţia (0 erori: 2 p.; 1 – 2 erori: 1 p.; 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
– aşezarea corectă a textului în pagină 1 punct
– lizibilitatea 1 punct

vineri, 19 februarie 2016

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare - Anul şcolar 2016-2017

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în cadrul învăţământului primar, pentru anul şcolar 2016-2017, va începe la finele lunii februarie, după cum reiese dintr-un act normativ publicat astăzi în Monitorul Oficial. La fel ca în ultimii ani, înscrierea se va face în două etape.

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) nr. 3158/2016 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017 a apărut astăzi în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 132 şi deja a intrat în vigoare.

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se va realiza, potrivit documentului, în perioada 29 februarie – 18 martie (în cadrul primei etape) şi în perioada 30 martie – 8 aprilie (în cadrul etapei a doua).

Iată care sunt cele mai importante date din calendarul înscrierii în învăţământul primar:
  • 22 februarie: afişarea circumscripţiilor şcolare, a numărului de clase pregătitoare alocate de fiecare unitate de învăţământ, a programului de completare a cererilor de înscriere, a programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor (în cazurile în care este necesară) şi a şcolilor în care se va desfăşura aceasta;
  • 24 februarie – 3 martie: organizarea unei zile a porţilor deschise în fiecare şcoală cu clase pregătitoare;
  • 23 februarie – 17 martie: realizarea evaluării dezvoltării psihosomatice şi comunicarea rezultatelor;
  • 29 februarie – 18 martie: completarea şi validarea cererilor de înscriere în clasa pregătitoare (prima etapă);
  • 25-26 martie: afişarea candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a copiilor neînscrişi după prima etapă;
  • 30 martie – 8 aprilie: depunerea şi validarea cererii de înscriere în clasa pregătitoare la şcoala de pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate de părinţi (etapa a doua);
  • 15 aprilie: afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare;
  • 19-22 aprilie: centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratele şcolare a cererilor pentru copiii neînscrişi încă în şcoli.
Notă: Potrivit Legii educaţiei, învăţământul primar este format din clasa pregătitoare şi clasele I-IV.

Ce copii vor putea fi înscrişi în clasa pregătitoare

Înscrierea în învăţământul primar, în clasa pregătitoare, este obligatorie pentru copiii care împlinesc vârsta de şase ani înainte de 31 august, se arată în metodologia amintită.
În cazul copiilor care împlinesc această vârstă în perioada 1 septembrie – 31 decembrie(sau chiar după aceasta), înscrierea în clasa pregătitoare se poate face numai dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Acest lucru se face la solicitarea scrisă a părinţilor.
Dacă nu optează pentru clasa pregătitoare sau dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice este negativă, părinţii copiilor care împlinesc şase ani între 1 septembrie şi 31 decembrie (sau chiar după) îi vor înscrie pe aceştia la grădiniţă, în grupa mare.

                                                                            sursa : http://revistablogurilor.ro